Årstadal, Stockholm. Montering av parkourbana i en ny park.